Šta bre fantazira tim takozvanih
demokrata?! Kad nas ne mogu iseliti
ni iz Magistrata. Iako smo pukli tri,
četiri rata. I od države napravili
socijalni slučaj za našeg mandata. Kao
i to, da su tad mnogi dobili metak umesto
plata. Ali baš takve naš narod shvata.
Koji su kratki i jasni. Nikako poput
demokratskih zamlata. Pa im se isto hvata.
Da li će pasti u prvom ili drugom izbornom
krugu. Mahnućemo im čim odzuje niz Lajkovačku
prugu. Jer, da se razumemo. Ova vlada nema
veze sa nekakvim demokratskim blokom. Samo
potire (dos)tignuto, da bi krenula stranputaškim
tokom. Što nam olakšava situaciju. Da skupa
gurnemo narod u izolaciju. Za kontrolu struje
već smo stekli kvalifikaciju. Ni Zemun nije
izbegao našu modernizaciju. Te ćemo i u državnom
uređenju pružiti otpor svakom reformskom glibu.
Po uzoru, recimo, na Čiča Tominu kolibu.