Koje su najveće prepreke s kojima se države zapadnog Balkana suočavaju na njihovom putu ka članstvu u EU?

– Veoma je lako pobrojati i napraviti dugu listu političkih, ekonomskih i institucionalnih zadataka koje je potrebno izvršiti da bi se ostvarila puna integracija u EU. Međutim, ako razmotrimo određene istorijske prilike zapadnog Balkana, rekao bih da najveći izazov predstavlja regionalna saradnja. Unapređenje odnosa među državama i narodima regiona glavni je ključ za otvaranje vrata EU Balkanu.

Da li Brisel treba da odredi rok za priključenje država zapadnog Balkana EU?

– Evropske integracije predstavljaju proces za čije su izvršenje utvrđeni uslovi i kriterijumi, ali ne i rokovi. Naravno, biće potrebno da se taj proces u određenom trenutku okonča jer sigurno neće trajati večno.

Da li se slažete s Borisom Tadićem koji je nedavno izjavio da bi Srbija mogla da se pridruži EU tokom sledećih deset godina? Kada će Srbija dobiti status kandidata?

– Proces evropskih integracija Srbije biće ozbiljna, profesionalna i naporna vežba koju će vaša zemlja uspešno izvršiti. To je najvažnije. Budućnost Srbije leži u Uniji. Što se tiče moje zemlje, trebalo joj je gotovo deset godina da okonča pregovore o pristupanju Uniji. Bio je to dug, pipav proces. Međutim, na kraju se isplatio. Kad je o Srbiji reč, nema razloga da traje duže. Naprotiv, političke i ekonomske prilike su drugačije i položaj Srbije za pristupanje EU za manje od deset godina je bolji nego što je to bio slučaj s Portugalom kada je započeo pregovore s Briselom. Očekujem da Srbija dobije status kandidata što je moguće pre, a ako se ispune svi uslovi, moguće je da će do toga doći 2011. godine.