Časopis, kao suizdavači, potpisuju još Biblioteka Radoje Domanović i Teatar Vitomir Stefanović Vita iz Velike Plane, kao i Dom kulture Vlada Marjanović iz Starog Sela, a uređivačku palicu drži Milan R. Simić. Ovo izdanje Našeg traga otvaraju dva intervjua sa književnicom Vidom Ognjenović, dok o njenom stvaralaštvu pišu Mladen Vesković, Dragan Babić, Ljiljana Gajović i Gordana Smuđa. Funkciju fantastike u romanu Sitničarnica kod srećne ruke Gorana Petrovića secira Milica Kondić, Nataša Drakulić se bavi romanom Sabo je stao Ota Horvata, Milica Kecojević romanom Bespuća Veljka Milićevića, a Mirko Demić analizira Igre sa smrću Stanislava Krakova. Blok završava Milan R. Simić esejom o Danilu Kišu. Delove svoje proze u ovom broju Našeg traga nude Đorđe Pisarev, Lidija Dimovska i Duško Rodev, a poeziju potpisuju Gojko Božović, Maram Al-Masri i Arkadijuš Franja. Slede ogledi i prikazi, kao i blok posvećen devetoj umetnosti.