Vladimir Jokić 1. Od mene, vazljubljena braćo, svima ovaj duhovni dar i utjeha u danima što dolaze; i mudrima i nerazumnima, i smernima i raspusnima, i blagotočivim i oholima, i pravednima i sagrešivšima.
2. Braćo moja svetosavska, da se gordošću uznosite imate rašta: zlaćanom viljuškom kusaste kad drugi ne imaše šta kusati, podavaste Bogu Božije a caru carevo i više no carevi iskaše, svaku bitku dobiste čak i one porazom ovenčane, na biljeg svakom kadri ste izaći i pokazati da ste u svemu bolji od drugijeh. Zato ste tu gde jeste.
3. Zaista, zaista vam kažem: nema plemena pod kapom nebeskom kao vi što ste; a to što niko neće s vama za trpezu na njihovu sramotu je.
1. Zakon vam, braćo, od ruke ne ide; jer zakon dođe uz to da se umnoži grijeh, a onde gdje se grijeh umnoži i svaka blagodat će još većma.
2. Jer koji se vladaju po slovu zakona i duhu njegovu nijesu od naših koji smo prvi.
3. Pravda je ono što vama potrebuje, braćo moja, a ne zakon; a pravda je na strani vašoj vavjeki.
1. Niko neka se ne vara: ako ko među vama misli da je mudar, neka bude lud da bude mudar.
2. Dakle, ni mudrost nije u bisagama vašim; jer je mudrost u nauku i slovu i znanju i slobodi, a vi imate veru u sve što vam se kaže. Tako ne mora da se misli, tako na vaša pleća neće tegoba i trud svakog za sebe no vaše je da se pokoravate rodu i za rod. Kako vam vlast zapovijeda; jer što vlast zapovijeda od Boga je i nema sile protiv zapovjesti Njine. Tako je bilo i tako će biti.
3. Idole svoje među vama i dalje štujte i verujte rečima njinim: jer svi su vlast.
4. A to što vas uče da gospodar nije veći od sluge svojega, niti je poslanik veći od onoga ko ga je poslao – to hulnici na grijeh navode svu decu umom. Jer učitelja mnogo imade, a otaca malo.
5. Bojte se, braćo mila, mudrosti pa će vaše biti carstvo nebesko.
1. Zaista, zaista vam kažem: nema vama Bože pomozi; jer rod vaš je blagosloven. I to ne jedan po jedan, no svi kao jedan.
2. Zato ne dajte da vas drugi sablažnjavaju, no se pokorite svojima; jer oni će vas primiti kao dijete svoje, a ko primi takovo dijete u ime sviju taj svaku čast i slavu zadobija.
3. A djeca su, braćo moja svetosavska, kao zdenac bistre vode; čista i nesavršena.
4. Jer kad dođe savršeno onda će prestati što je nešto.