Najskorija inicijativa komisije EU za zaštitu životne sredine bila je da se razviju propisi za ograničenje emitovanja ugljen-dioksida iz građevinskih objekata. Novi propis daje nacrte za potrošnju energije u građevinskim objektima i u nekoliko evropskih zemalja nametnuo je štednju energije od 25-30%, a najavljeno je da se sa smanjenjem potrošnje energije nastavi do 2015. godine.
Kao odgovor novim propisima VELUX je kreirao SOLTAG, što predstavlja deo istraživačkog projekta „Demo-kuća“ (probna-kuća) koji je nastao pod pokroviteljstvom Evropske unije. Istraživački projekat uključio je istraživačke institute, stambena udruženja i proizvođače iz građevinskog sektora. Projekat se sprovodi u sedam evropskih zemalja: Danskoj, Holandiji, Poljskoj, Mađarskoj, Austriji, Španiji i Grčkoj, a cilj je da pokaže energetski efikasne intervencije u postojećim zgradama i da pruži primere za standarde stanovanja u budućnosti.
SOLTAG je u osnovi stambena jedinica koja se može pripojiti postojećim višespratnicama s ravnim pločama, bez potrebe da se povezuje na postojeće energetske sisteme u zgradi. Ravni krovovi tako mogu da budu iskorišćeni kao „nova“ građevinska mesta. SOLTAG je idealan za pojedinačne stambene prostore u gradovima, selima, a čak i na vodi kao sojenice ili splavovi.