Autor (dosadašnjih) osam proznih knjiga, zbirki pripovedaka i romana, nagrađivan važnim književnim nagradama, poput Andrićeve i nagrade Dejan Medaković, sada na poseban način otvara pitanje ratova koji su na jugoslovenskim prostorima vođeni 90-ih. Parodična i burleskna, ova proza donosi antimilarizam bez tendencije, baca novo svetlo na rivalstvo Komšilije i Susjedstana, priča o Zaumlju i Zaumljanima, kao posledicama i žrtvama megalomanije svake vrste. Istovremeno, u ovoj knjizi traje i stalan dijalog sa antiratnom literaturom, kako našom tako i svetskom. Tu su istorijske ličnosti, antiratni pisci (poput Hašeka i Birsa), ali i njihovi junaci (Švejk, jednogodišnji dobrovoljac Marek, ili poručnik Jugović). Nastavlja se dijalog sa Krležinom literaturom, započet u Demićevom romanu Trezvenjaci na pijanoj lađi.