Pri činjenici da privremeno neustavno smanjenje penzija traje tri godine i da se isto kreće od 10-25 odsto, kojom se to matematikom ova tvrdnja dokazuje?

Druga je činjenica da se u ove tri godine ne primenjuje usklađivanje i da je potrošačka korpa porasla za 30 odsto i penzije su realno pale za sve kategorije penzionera.

Nema nikakve osnove za priču da su najveće i da rastu. Akademici, profesori matematike treba ovu tvrdnju, matematičkom formulom, da opovrgnu u interesu istine.

Zaključak, oteto odmah vratiti.

Autor je penzioner