Čitao sam komparaciju Pavelića i Nedića i kod autora na kraju pročitao jednu glupost koja se pojavljuje već neko vreme.

Radi se o Milanu Kučanu i njegovom rođenju i kako je dobio ime. NJegova porodica je bila proterana od strane Nemaca 1941. godine u Srbiju kada je tada detetu Milanu bilo nepunih pola godine. Milan Kučan je rođen 14. januara 1941. godine kod kuće u Križevcima gde su živeli njegovi roditelji (otac mu je bio učitelj u seoskoj školi). A kod vaših publicista novije istorije čitam sve i svašta po raznim portalima da je Kučan rođen u Srbiji, da je ime dobio po kraju rođenja (njegova familija bila proterana u Milanovac), dok autor ovog u vašem listu publiciranog teksta o Paveliću i Nediću tvrdi da je Kučan dobio ime po generalu Nediću a zaboravio na činjenicu da je Kučanov otac pao kao partizan na sremskom frontu, a da bi komunist, što je Kučanov otac bio, svom pola godine starom detetu kojeg je kao prognanik doneo na tlo Srbije dao ime po kvislingu protiv kojeg se bori je toliko bolesno, da bi to verovatno prošlo jedino u Informeru ili Srpskom telegrafu. Ipak je to informacija koja je lako proverljiva jer je faktografski podatak, a sa faktografskim podacima se ne može manipulisati jer ti podaci jesu takvi kakvi jesu i nije potreban nikakva dodatna interpretacija.

S poštovanjem.