Uz malu nelagodnost – s obzirom da niste Vi napisali tekst, a nadam se da ne mislite isto kao S. Basara – moram da obavestim i Vas kao odgovornog urednika, i S. B. kao autora da je današnja Rusija mnogo svetlosnih godina udaljena od društva koje oberučke, jednoručno ili makar jednoprsno toplo grli sve što nije slovensko. Rusi su oduvek bili i ostali nasilne antisemite, patološki poremećaj koji dele sa mnogim narodima Istočne Evrope. Samo se podsetite koliko brzo su nebrojeni Jevreji pohrlili u Izrael posle raspada SSSR-a.

Predlog: u jučerašnjem Peščaniku objavljen je i tekst o (večitom) animozitetu Poljaka prema Jevrejima, i toplo ga preporučujem kao lektiru g-dinu Basari. Ja nisam Jevrejka, samo ateista i građanka sveta.

Najsrdačnije.