ne znamo o čemu ste razmišljali kada ste dali ovakav pogrdan i sraman naslov vezan za „Zid plača“, ali smo prinuđeni da prvo reagujemo na jedan kulturan i dostojan način kao porodice žrtava.

Na zidu plača ispred Narodne skupštine su fotografije 2500 kidnapovanih i ubijenih civila, vojnika i policajaca od strane albanskih terorista i NATO agresora.

Gospodine Petroviću, ako su tamo istaknute isključivo fotografije žrtava, moraćete opravdati nadenuti naziv da su naše žrtve „neprimerene“, „nepristojne“ i „nedostojne“, na osnovu čega ste to zaključili.

Da li to znači da je i bol majke i svih porodica koje su ostale bez svojih kidnapovanih i ubijenih članova porodica, takođe „neprimeren“, „nepristojan“ i „nedostojan“?

Mi porodice kidnapovanih i ubijenih, ni na koji način ne možemo shvatiti da ste vi kao glavni i odgovorni urednik mogli na ovaj način da napadnete „Zid plača“ i time ste ponovo ubili sve kosmetske žrtve.

Ubeđeni smo da je ispred Narodne skupštine postavljen zid plača „Srebrenice“ koji bi „majke Srebrenice“ na isti način i na istom mestu i na istim tim metalnim prečagama, drvenim stubovima i letvama postavile, Vi nikada ne biste smeli niti hteli da pričate i pišete na isti pogrdan i sraman način, napadajući porodice muslimanskih žrtava.

Dragan Pjevač nema podršku ni svog udruženja nestali i poginuli u SAO Krajini „Suza“, a kamoli udruženja „Kosmetskih žrtava“. Tokom rata u Hrvatskoj, pobegao je u Ameriku gde je živeo do pre par godina.

Uticajem američke ambasade određen je željom MKCK da predsedava Srpskom Koordinacijom udruženja na prostoru bivše SFRJ. Majka mu je ubijena od strane hrvatskih snaga, a ostao je da radi u udruženjima nestalih isključivo radi ličnih interesa.

Predstavnici udruženja „Nestali“ i udruženja „Kosmetski stradalnici“, finansiraju se od Fonda za otvoreno društvo Soroš fondacije i albanskog lobija preko MKCK. Oni nemaju podršku Kosmetskih žrtava i ne mogu da okupe ni deset porodica koje su protiv „Srpskog zida plača“.

Autor je predsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji