U ime porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, kao i u ime kosmetskih žrtava, poručujemo Vam:

Može dijalog, potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma, kompromis sa Albancima, može i to razgraničenje sa Albancima, ali tek kada Specijalni sud za zločine osudi vođe terorističko-zločinačke OVK. Sve dok su Haradinaj, Tači, Veselji, LJimaj na slobodi i još i promovisani kao humanisti od strane njihovih zaštitnika, Amerike i EU, biće opasnost za Srbe i u Vranju.

Nema budućnosti bez pravde za kosmetske žrtve!

Nema budućnosti sa zločincima!