Svežina koju ste poslednjih dana uneli u srpsku političku javnost ne samo da je dobrodošla nego se i oseća kao neki nagoveštaj boljitka sa svim svojim tragovima koji pri bistrenju ostavlja i mulj. Čini mi se da je sa Vama počelo, ne iz bahatosti, nego i iz nužde koja tera da se sa dojučerašnjim kolegama po ministrovanju, koji su Vam čak i zagrejali fotelju, obračunavate, kao da ste u Valhali, vežbate bitke sa palim ratnicima kao da ste ušli u odlučnu bitku – Ragnareku (smak sveta), te da je tek započela borba između bogova, polubogova i divova, kao i svih onih koji drže donekle do sebe.

I kod ove misli prepoznah u Vama ovaploćenje valkire Brunhilde, islandske kraljice, koja je kao prava Amazonka, zahvaljujući tajnom pojasu, a ne mišićima, mogla da brani svoju nevinost (ali i ovu i onu) od svakog neželjenog muškarca – pa i od Srba, makar se oni zvali Velja i Mrka, te da samo onaj koji u dvoboju pobedi ima nekakvu šansu i da je osvoji ili drugačije rečeno, po Alanu Fordu: „Ko kani pobjediti – ne smije izgubiti.“

Vi morate ove načete probleme sa nestašnom Grdeličkom klisurom i rovitim auto-putevima doterati do kraja, pa čak ako morate i prostorije sopstvenog ministarstva da provetrite. Dotle, važnije od ishoda bitke u Valhali je pitanje nas radoznalih – ko je nagovorio ministarstvo građevinarstva, a možda čak i Vas da „Zakon o javnim nabavkama“ iz 2012. godine, već 2015. dopunjujete, obilno menjajući, uz ubacivanje jednog opširnog člana 7a, koji u osnovi menja i celokupni smisao samog Zakona. Jer tim članom jednoj državnoj firmi (CIP) za sve projekte u građevinarstvu omogućava se neograničeni monopol, pa čak i za poslove za koje ona nije specijalizovana, ali će se snaći nalazeći podizvođače i to tako da svi poslovi ostanu u krugu bliskom državi i vlasti. Svi potonji problemi srpskog graditeljstva, čini mi se, potiču odatle.

Pred tim razlogom, izgleda, nikome nije bilo važno i što ta „otvorena vrata“ za monopol idu direktno protiv Ustava u kome se kaže:

Član 82 … ekonomsko uređenje u Republici Srbiji počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi preduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine

Član 84 … svi imaju jednak pravni položaj na tržištu.

Zabranjuju se akti kojima se, suprotno zakonu, ograničava slobodna konkurencija stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog ili dominantnog položaja….

Time ste postigli da svi građevinski projekti u niskogradnji (putevi, potporni zidovi, tuneli, brane, železnice, gradske ulice i tramvajske pruge) kao i u visokogradnji (od škola, stambenih naselja i zgrada, domova zdravlja…) sa svim fazama projektovanja, predmera i predračuna, nadzorom i svakojakim drugim naplativim uslugama u projektima, dakle sveg onog što se finansira iz budžeta, dakle svega onoga što se uzima iz narodnog džepa – sve to ste vašoj voljenoj firmi dodelili u miraz, kao najboljoj udavači.

Sve faze građevinskih projekata u Srbiji radi taj Vaš „dvorski liferant“ bez konkurencije i nadmetanja u ceni i kvalitetu, stručnosti, ali i ugledu na tržištu. On nema potrebe ni da se dokazuje jer ili nema šanse ili ne želi da nabije komplekse drugim slabijim firmama. Međutim, verujem da i Vi znate da bi ta Vaša voljena firma bez protekcionizma brzo uvenula.

Pre koji mesec ste vašem pulenu, za rekonstrukciju sedam beogradskih bolnica, odobrili 100 miliona evra, a 55 miliona evra za novu Tiršovu 2, bez ikakve konkurencije, ali uz asistenciju eksperta sa diletantskim znanjem (postoji, naime i neznanje od onoga što je nedozvoljeno neznanje) koji je pripremio čak i projektni zadatak. Ta saradnja i ljubav trajaće dok budu trajali krediti, a za nekih dvadesetak godina dobićemo „najmoderniju“, davno prevaziđenu bolnicu ili bolnice, koje tek onda ništa neće vredeti, ako već i danas ne valjaju.

Poštovana gospođo ministarko, da Vas na kraju samo podsetim i na dužnost predsednice Koordinacionog tela za podršku načina realizacije projekata, ulaganja u rekonstrukciju ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara, koju biste mogli da iskoristite u predstavljanju javnosti kroz izložbu, a vašim ekspertima pružite mogućnost, da nama običnom svetu, prospu sve znanje na dobrobit nas svih koji kao nešto očekujemo… Šta bi tu bilo sporno.

I još, moj prijateljski savet bi bio „berite kožu na šiljak“ kako bi Vas opomenuo naš dobronamerni narod – te pazite kako se sada u ovom troboju ponašate da Vas negde u Valhali iza ugla ne sačekaju Mrka kao Sigfrid, a Velja kao Gunter.

Autor je arhitekta, stručnjak za projektovanje objekata u zdravstvu