Naime, kada firma uplati dopunu, Apex ima pravilo da se predmetna uplata rasknjižava u roku od 48h, što je nedopustivo jer za isto to vreme putnik je u obavezi da ponovo duplo plati prevoz jer se uplata ne vidi na pretplatnoj karti odmah.

U uslovima e-bankinga ovakvo ponašanje može da navede na sumnju da je ovo namerno urađeno da bi putnici plaćali dva puta istu uslugu. Poslednji kliring NBS je u 16h pa Apex može automatski nakon toga rasknjižiti sve uplate, a ne da se ostavlja rok od 48h i ista traljava usluga naplaćuje dva puta.

GSP, kada je naplaćivao prevoz, do petog u mesecu je tolerisao i nije kontrolisao ili, kada kontrolor vidi pretplatnu markicu za prethodni mesec, samo opomene, a Apex traži da se ponovo plati, dakle dva puta ista usluga!

U svemu pa i u ovome kažnjavaju se uvek i samo oni koji plaćaju. Ako plaćate zdravstveno, čekate u redu za overu knjižica. Ako plaćate uredno porez, Poreska uprava neplatišama oprašta kamate, a ostalim smrtnicima šalje opomene za par dinara duga. Ako plaćate komunalije, opet su tu reprogrami uz opraštanja. DOKLE?!

Hvala!

Branislava Ilić, Beograd