Ništa nije toliko sveto 1Foto: Freeimages/cierpki

Društvo čini ukupnost pojedinaca koji žive u organizaciji koja predstavlja „najviši stepen realizacije njihove slobode“ – dakle, državi. Nosilac suvereniteta države je svaki pojedinac čiji se kolektivni identitet ispoljava u narodu, naciji, kulturi, religiji, veri, rasi i drugim d u h o v n i m“ proizvodima“ ljudske imaginacije i realnosti. U savremenom svetu odnos pojedinačnog i grupnog identiteta prevazilazi postojeće duhovne međe, jer se prirodna ljudska prava (neotuđiva), ne vezuju za čoveka kao telesno (nagonsko) biće.

Vere na ovim prostorima su n a v i k e“ naših predaka, koje preispitujemo u svrhu novih, boljih društvenih odnosa. Ako je to namera gospodina Đukanovića, onda se tu nema šta prigovoriti. Nema spora o tome da je crnogorski mentalitet različit od srbijanskog. Zajednički simbol im je jezik, u kome je „sakriveno nesvesno“. Dakle, ništa nije toliko sveto da se u njega ne treba dirati, uključujući i crkvu i Đukanovića i Vučića i Dodika i svakog od nas pojedinačno.

dr Radomir Stojanović, univerzitetski profesor