Reč je o Konaku serdara Jovana Mićića u Arilju. Po dostupnim istorijskim izvorima, Konak je podigao serdar Jovan Mićić 1833. godine, u centru Arilja, stotinak metara ispred crkve Sv. Ahilija. Serdar je bio poznata istorijska ličnost u prvoj polovini 19. veka, poreklom iz užičkog kraja. Konak je sazidan u tipičnom stilu ondašnje varoške arhitekture, sa dva nivoa. Na gornjem je prelep doksat, gde se moglo posedeti i posmatrati šta se dešava u centru varošice.

Veliko razdoblje od vremena zidanja hrama Sv. Ahilija 1293. godine, zadužbine kralja Dragutina, koji je naslonjen na temelje starije manastirske crkve, koja je bila i sedište Moravičke eparhije, pa preko zlatnog doba Nemanjića i mračnog perioda turskog ropstva, nije nam ostavilo nikakvog graditeljskog traga, sve do Konaka serdara Jovana Mićića. Ovo je razumljiva i realna slika istorijskog perioda od oko 500 godina, koja nije iza sebe ostavila ništa, osim pravoslavne vere i postojanja srpstva.

Zgrada Konaka je zbog toga značajna, jer je to prva i jedina očuvana građevina, koja stavlja tačku na mračni period ropstva i tako otvara novi period svetlije budućnosti Srbije i srpskog naroda.

Ubrzo, Arilje postaje lepa varošica, sa formiranom čaršijom i starim zgradama. Konak, kao jedini i najstariji sačuvani objekat srpskog graditeljstva 19. veka, pod zaštitom je Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, kao i ceo prostor oko crkve Sv. Ahilija u prečniku od oko nekoliko stotina metara unaokolo.

Sticajem okolnosti, pre nekoliko godina, usled trošnog građevinskog materijala, postojala je opasnost od urušavanja zgrade. Reagovao je Republički zavod, pa je izvršeno stručno demontiranje građevine, tako da je oko 70% očuvanog građevinskog materijala zbrinuto. Čeka se trenutak, da se izvrši rekonstrukcija Konaka na bivšoj lokaciji, ako to dozvole uslovi, ili u blizini.

Bilo kako bilo, kada se završi rekonstrukcija, dobar je predlog, da Konak postane Muzej grada Arilja, gde bi bili smešteni i crkvene dragocenosti, kao i arheološke iskopine iz okoline Arilja, a koje se sada nalaze u Muzeju Užica. Sledeći ovu viziju skore budućnosti, lepo je doživeti sliku, kako turisti obilaze hram Sv. Ahilija, a zatim ulaze u Muzej grada Arilja.

Autor je akademski slikar i pisac