A u toj priči čak su i sitni detalji farsa. Pa je tako novi Nadzorni odbor, barem u jednom nezavisnom članu, nije konstituisan u skladu sa Zakonom. Ne samo da država nema svoje predstavnike u firmi koju je doskoro kontrolisala, nego je novi vlasnik & Predsednik nadzornog odbora za „nezavisnog“ člana postavio sopstvenu sestru. Farsa se nastavlja.

Zakon o privrednim društvima, u svom članu 437, shodnom primenom člana 392 na koji se poziva („Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima“) izričito zabranjuje da nezavisni član Nadzornog odbora bude lice koje je povezano, ne samo sa društvom i Izvršnim odborom, nego i sa ostalim članovima Nadzornog odbora. Kako bi drugačije bio „nezavisan“, zar ne?

Ako registrator zadužen za privredna društva u Agenciji za privredne registre dozvoli ovaj upis „nezavisnog“ člana, to će biti potpuno u skladu sa celom ovom igrankom koju je država odigrala oko Energoprojekta: „Oni bi kao da preuzmu, a mi im kao ne damo.“