U dvobroju 22/23. decembra 2018. naših novina, koje ja na kioscima tražim rečenicom: „Molim vas – jedne prave novine“ u rubrici „Arhiv“, potkrala Vam se jedna greška.

Napisali ste „da je 22. decembra 1941. godine osnovana u Rudu Prva proleterska brigada Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Posle rata taj datum je slavljen kao dan Jugoslovenske narodne armije“.

To nije tačno! Prva proleterska brigada Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, osnovana je 21. decembra 1941. godine, u Rudu (u Bosni), u čast Staljinovog rođendana. Taj dan je proglašen za Dan Armije i slavljen do 1949. godine.

Posle Rezolucije Informbiroa, došlo je od naše vlasti do objašnjenja (parafraziram) – „da je 21. decembra bilo nekih dogovora a da je Prva proleterska brigada primila prvu borbu 22. decembra, pa se zato 22. decembar smatra datumom Dana Armije“.

Ovaj datum se tako tretirao sve do raspada Titove Jugoslavije.

Možda bi bilo dobro da ovu ispravku napišete zbog tačnosti istorijske činjenice.

U Novoj godini želim Vam svako dobro i sreću!

Autor je dipl. inž. telekomunikacija i elektronike – u penziji, Beograd