Sekretar izložbu neće otvoriti 1

Prema štampanom programu izložbu je trebalo u 19.00 časova da otvori v. d. sekretara Sekretarijata za kulturu grada Beograda Ivan Karl.

U Konaku se na ovom značajnom kulturnom događaju okupilo više stotina ljudi, ljubitelja umetnosti i istorije, predstavnika diplomatskog kora, stručnjaka arheologa i istoričara umetnosti, ali u 19.00 časova nije bilo Ivana Karla. Nije ga bilo ni u 19.15, niti se on, ili neko u njegovo ime javio telefonom. Konačno, kada ga nije bilo ni u 19.30, organizatori su zamolili ostale predviđene uvodničare da iznesu svoje viđenje ove izložbe i istu otvore. Bili su to direktori dva suorganizatora, direktori Muzeja grada Beograda i Arheološkog instituta kao i redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti. Izložba je otvorena a Ivana Karla nije bilo. Za divno čudo nije se pojavio ni na prijemu koji je posle otvaranja priređen u Konaku.

Ovaj drski i nevaspitani potez najbolje pokazuje odnos gradske vlasti prema Beogradu. On nam objašnjava i urušavanje Beogradske tvrđave i zatiranje rimskog Singidunuma i odsecanje Filološkog, Filozofskog i Prirodno-matematičkog fakulteta od bilo kakvog sredstva javnog prevoza jer su to institucije koje su podigle glas protiv devastiranja glavnog grada i pokušaja njegovog pretvaranja u bednu kopiju apsolutnog kiča Las Vegasa.

A možda sam i preoštar prema v. d. sekretara. Možda je morao da ostane u Skupštini grada da golim grudima brani svoju kancelariju od upada nevidljive rulje, ili možda i on ima svog zamenika koji je, verovatno, smatrao da nema potrebe da dolazi na izložbu o veličini jednog grada koji se upravo sprema da razruši.

Autor je redovni profesor u penziji