Svi pokazatelji dokazuju da smo mi daleko od one uspešne države koja teži da bude lider u regionu. Sve je to jedan veliki marketing i demagogija naprednjačke vlasti.

Evo, na primer prema zvaničnim podacima, u našoj državi postoje dva miliona ljudi koji žive na ivici bede! To znači da se takav građanin svakog dana pita da li preživeti taj dan! Strašno!

Takođe, u našoj državi doktorska zvanja stiču se prevarom, putem takozvanih „nezavisnih“ komisija koje verifikuju nešto što je stečeno na prevaru. Zaista ponižavajuće za sve one ljude koji su morali da se potrude da bi dobili svoje doktorsko zvanje.

Srbija je zemlja u kojoj vlada strah, samovolja, cenzura, autocenzura i u kojoj se promovišu nasilje i prostakluk umesto obrazovanja i kulture. Institucije se svakodnevno degradiraju! Dakle, jedna teška brutalizacija našeg društva! Za mene je apsurd da Predsednik Aleksandar Vučić priča da je narod lenj i neodgovoran, to nam govori čovek koji nema dan radnog staža van politike!

Apsurd je da stalne vanredne izbore, šoping molove i fontane ima novca dok za besplatne udžbenike i svu onu decu koja se leče sms porukama nema novca! Apsurd je da nam o miru i stabilnosti govore ratni profiteri i huškači! Danas imamo udar na zdrav razum!

Umesto da se bavi problemima građana Predsednik Aleksandar Vučić je zaokupljen očuvanjem vlasti i apsolutne moći, ovakva situacija Srbiju udaljava od demokratije i približava je diktaturi. Kako smo mi to ekonomski uspešna država kad plaćamo akcize na struju!? Zašto svako ko ima suprotno mišljenje od režima bude proglašen za domaćeg izdajnika, stranog plaćenika i politikanta!? Kritika je sastavni deo demokratije.

Inače tako veliki patriota i vrsni poznavalac svih sela na KiM, Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je potpisao Briselski sporazum čime je de facto i de jure priznato KiM! Dokle god je Aleksandar Vučić kooperativan u vezi sa KiM mi ćemo biti država siromaštva, bede i nezaposlenosti!

Naša vlast redovno suspenduje sve zakone i potčinjava ih svojoj volji i interesima i time se narušava Vladavina prava! Ja sam onda zaključio da je Aleksandar Vučić odustao od reformi, jer ne možete da budete reformator i da kršite Vladavinu prava!

Moje je mišljenje da ne treba više da se sklanjamo pred najgorima koji nas vode u propast! Treba svi da se mobilišemo da izađemo na prve naredne izbore i da sankcionišemo ovu veoma lošu vlast, jer da citiram Miltona Friedmana: „Jedna od kazni za nedelovanje u politici jeste da završite na kraju tako da vama vladaju nestručni.“

Autor je učenik četvrtog razreda medicinske škole u Beogradu