Naime, nejasno ostaje svako objašnjenje pravog značenja te kovanice, počev od etimološkog značenja, pa do pokušaja ubedljivog, vezanog za određenu granu industrije.

Ali, ni tu ne vidim smisao, jer se svaka druga grana industrije može smatrati „namenskom“, na primer, prehrambena, tekstilna, hemijska, industrija prerade metala i dr., ali se u realnom životu tako ne naziva. Zbog svega navedenog, ne vidim nikakvog opravdanog razloga da se takva industrija u Srbiji naziva namenskom, umesto njenim pravim nazivom-nazivima, koji-koje koriste sve zemlje u svetu. Naravno, radi se vojnoj, odbrambenoj, industriji naoružanja i vojne opreme i slično.