Na referendumu su žitelji odlučili da Crna Gora povrati nezavisnost. Kosovo i Metohija je geografski ostala u Srbiji koja nije imala potrebu da povraća samostalnost. Nekada je Crna Gora bila do Peći. U osamostaljenju Crne Gore i uopšte značajnu ulogu su imali Slovaci. NJihova delegacija je kontrolisala referendum. Međunarodnim sudom pravde prilikom odlučivanja o proglašenoj samostalnosti Kosova, a ne Kosova i Metohije, predsedavao je slovački sudija Tomka.

Slovačka država ne priznaje tu samostalnost. Koliko je ime važno, govori i činjenica da se promenom Ustava predviđa da se Srpska pravoslavna crkva preimenuje u SPC – Pećka patrijaršija. Kojim aktom je Kosovo i Metohija preimenovana u Kosovo? Koga i šta mi treba da priznamo u pravno obavezujućem sporazumu?

Autor je profesor Univerziteta