Kad su obični, lokalni, izbori u pitanju, tu se najočiglednije vidi naš nacionalni mentalitet i površni i jeftin karakter. Naši izbori nas uglavnom ne zanimaju. Ali, spremni smo, potpuno iracionalno, da ponudimo laka i brza rešenja za sve svetske probleme, i znamo detalje za sve zavere svetskih sila. Što bismo se mi baktali sa tako malim stvarima. Izbori su tako lokalni i beznačajni, mi smo akademski iznad toga.

Izlazili bi Srbi, procentualno, u većem broju na izbore, kada bi im neko obećao posigurno da će baš njihov glas biti odlučujući za izbor određenog kandidata. Velikoj većini je neprihvatljiva svaka pomisao da su samo mali obični građani sa jednim jedinim malim glasom. Svi rado zamišljamo i priželjkujemo da smo bogom dani samo za velika odlučujuća dela. Kada bi svako bio svestan svih svojih izjava i svojih postupaka, i kada svako bude odgovoran za sve ono što kaže i što učini, tada će svima biti bolje.

Da ne pričamo sad o tome da je Srbija zaostala, mala i siromašna zemlja bez velikog ugleda i uticaja u svetu, i da treba u skladu s tim da se ponašamo dok se, zbog našeg boljeg života, polako integrišemo u taj veliki i bogati svet od koga mnogo zavisimo.