Ni dežurni kritičar ministra Vulina, vojni analitičar Aleksandar Radić, nije pronašao neprimeren odnos ministra odbrane prema tragediji koja je velika ne samo za porodicu nastradalog pilota, već i za Srbiju. Razumljivo je da su emocije Milana Radoševića, prijatelja nastradalog pilota Roberta Kalocija prejake, ali neprihvatljive su Radoševićeve tvrdnje da je prepreka u napredovanju Roberta Kalocija bilo njegovo prezime.

Otvoreno pismo Milana Radoševića ministru Vulinu u kome se Radošević ruga predstavniku Vlade Republike Srbije opisuje koliko je teško izgubiti prijatelja, ali i koliko je teško biti dostojanstven, kada vas savlada bol. Radošević je kao čovek dužan da zna da se tragedija ne sme zloupotrebljavati u iznošenju ličnih ocena o akterima političkog života koji, bez sumnje, po „sili“ demokratije i treba da budu izloženi kritikama.

Autor je bivši potpredsednik Pokreta socijalista