Verujem u Ministarstvo zdravlja 1

Moja emotivna izjava koju sam telefonskim putem dala ljubaznoj i dobronamernoj novinarki delimično je pogrešno shvaćena. Naime, rekla sam da se u aprilu 2013. g. tadašnja Gradska vlast u Beogradu nije zainteresovala za stanje moga sina i nije pružila podršku. Dužina trajanja sudskog procesa izaziva sumnju u opstrukciju, ali nažalost, u Srbiji je takva kakva je za većinu procesa. Takođe, shodno uobičajnoj proceduri, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije ne potpisuje ugovore sa inostranim bolnicama za lečenje naših građana, već sam ja potpisala ugovor. Verujem da će mi Ministarstvo zdravlja refundirati troškove transporta i lečenja u Moskvi.

Hvala novinarki i redakciji Danasa