Isto to pismo je objavio i dnevni list Danas, 21. avgusta iste godine. Pismo Vam je upućeno povodom predavanja dva kontroverzna gosta iz Savezne Republike Nemačke, Geca Kubičeka i Marka Jongena u prostorijama Matice srpske. Istom prilikom smo naglasili da pozdravljamo Vaš stav da je institucija kojoj ste Vi na čelu otvorena za javni dijalog. Posebno nas je obradovao Vaš stav, objavljen u Danasu, od 17. avgusta ove godine: „Ukoliko se ne obezbedi prirodna ravnopravnost u izlaganju stavova i učešća u javnom dijalogu kako za levičare tako i za desničare, onda ne možemo smatrati da živimo u društvu u kojem demokratija zauzima centralno mesto “.

Pomislili smo da je to Vaša spremnost na dijalog, pa smo Vam predložili da omogućite Savezu antifašista Vojvodine, da u periodu od 04.-15. septembra 2017. godine, održi predavanje na temu „ Neonacizam u Vojvodini na početku XXI veka ”, u sali Matice srpske, sa napomenom da „Ukoliko interesovanje publike bude odgovarajuće, a Vi i Vaša institucija budete zainteresovani, možemo se dogovoriti za seriju predavanja iz ove oblasti ”. To smo sve predložili imajući u vidu Vaš drugi stav: „Z a elementarnu uravnoteženost svakog čoveka dobro je da u svom mišljenju koristi i levu i desnu stranu mozga. To isto važi i za svako društvo koje bi da postane, pa i ostane uravnoteženo i zdravo“. 

Sve napred i dalje stoji, ali od Vas nema odgovora! Prođe 05. spetembar, početak roka koji smo mi smatrali da bi nam odgovarali za održavanje naših razgovora u Vašoj instituciji. Da li to znači da Vi lično i Matica više niste za dijalog, ili je možda tačna konstatacija „onih drugih“ da u Matici nema mesta za levičare, antifašiste i sve one koji ne misle kao Vi?

Očekujemo odgovor od Vas, jer želimo da verujemo da Vi i Matica ne možete biti protiv toga da antifašisti iskažu svoje mišljenje u Matici srpskoj.

Smrt fašizmu – sloboda narodu!

Predsednik Saveza antifašista Vojvodine