Foto: Pixabay / Cristian Marin

Zastave Republike Albanije postavljene su na zgradama SO Bujanovac i Preševo, kao i na zgradi gde se nalaze prostorije Nacionalnog saveta Albanaca za jug Srbije. Centralna svečanost održana je u Sali Doma kulture „Vuk Karadžić“ u Bujanovcu, gde je izveden kulturno-umetnički program.

Obeležavanje Dana zastave proteklo je bez euforije i oštre političke retorike predstavnika lokalnih političkih partija. Vlasti u Beogradu još nisu postigli dogovor sa predstavnicima Albanaca sa juga Srbije oko upotrebe nacionalnih simbola ove nacionalne manjine. Upotreba nacionalnih simbola kao jedan od zahteva predstavnika albanske nacionalne zajednice sadržana je u dokumentu „Plan od sedam tačaka“ koji je upućen Vladi Srbije, a koja se još uvek nije izjašnjava po ovom pitanju. Nacionalni savet Albanaca (NSA) do sada nije izašao sa predlogom moguće zastave koja bi bila zvanično obeležje predstavnika ove nacionalne zajednice sa juga Srbije, već i dalje koristi zvanično obeležje Republike Albanije.