Srbija u svakoj fazi procesa ukidanja viza mora da iskazuje jasnu političku i praktičnu volju da će ispuniti sve postavljene zahteve, da će primenjivati sve nove zakone i strategije u potpunosti i usvojiti one koji su još preostali, ističe u razgovoru za Danas Aleksandra Stiglmajer, generalni sekretar Evropske inicijative za stabilnost, međunarodne nevladine organizacije koja se aktivno bavi odnosima EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Čemu građani Srbije mogu da se nadaju u toku ove godine i koji faktori će biti presudni kako bi ukidanje viza postalo realnost do početka 2010?

– Mislimo da postoje dobre šanse da Srbija dostigne viznu liberalizaciju do 2010. Evropska komisija je 18. maja završila svoj izveštaj o napretku i ocenila da je Srbija ispunila većinu, a u nekim oblastima i veliku većinu, zahteva u četiri oblasti u kojima su neophodne reforme. Prvi sledeći korak je da EK odluči kada će predložiti ukidanje viznih restrikcija prema Srbiji i time nagraditi impresivne reforme koje su do danas preduzete. Ako se to dogodi, sledeći korak biće da zemlje članice EU, tačnije njihovi ministri unutrašnjih poslova, odluče da li podržavaju taj predlog EK, nakon čega bi ukidanje viza postalo realnost za građane Srbije. Verujemo da je to sasvim moguć scenario. Ipak, zemlje članice EU takvu odluku će doneti veoma kasno ove godine (verovatno u poslednjem kvartalu), jer pre nego što zemlje EU budu glasale neophodno je da se obezbedi mišljenje Evropskog parlamenta. S obzirom na izbore za EP početkom juna, moraće da prođe neko veme dok Parlament ne definiše mišljenje o tom predlogu. To mišljenje i predlog, da podsetim, nisu obavezujući. Tek nakon toga će ministri unutrašnjih poslova EU moći da načine konačnu odluku. Zbog toga je od ključnog značaja da Srbija pokuša da ispuni preostale uslove u narednim mesecima. Čak i ako EK usvoji predlog o ukidanju viza prema građanima Srbije, ministri EU mogli bi da glasaju protiv toga na jesen ako vlasti u Beogradu ne budu napravile dodatni napredak.

Koliko su tačne spekulacije da bi odluka Brisela o ukidanju viza mogla biti doneta do kraja jula? Ako se to dogodi, da li bi Srbija bila u stanju da u potpunosti ispuni preostale kriterijume iz Mape puta?

– Kao što ste mogli da primetite, pravne procedure u EU o ovom pitanju veoma su komplikovane i u igri je mnogo faktora. Pre svega, EK mora da objavi svoj predlog za ukidanje viza prema Srbiji, tako što bi predložila amandman na Propis 539/2001, u kojem su navedene zemlje čijim građanima su neophodne vize za ulazak u šengensku zonu, kao i one koje su oslobođene te obaveze. Iz Komisije je poručeno da se nadaju da će do toga doći narednih sedmica. Potom će EP dati neobavezujuće mišljenje. S obzirom na izbore za Parlament u junu, pitanje viza za Zapadni Balkan doći će na red ne pre oktobra, možda tek u novembru. Posle toga Savet EU donosi konačnu odluku. Dakle, potpuno je nemoguće da konačna odluka o ukidanju viza za Srbiju, ili bilo koju drugu zemlju, bude doneta u julu. Ono što se sada očekuje jeste koje zemlje Zapadnog Balkana će dobiti preporuku EK da im se ukine vizni režim prema EU. Ali, u svakoj fazi ovog procesa neophodno je da Srbija nastavi da primenjuje neophodne kriterijume i da pokazuje političku volju da će ispuniti sve postavljene zahteve.

Srbija je, koliko znamo, usvojila gotovo sve propise neophodne za ukidanje viza. Koliko je, međutim, važna njihova primena, pre konačne odluke Brisela?

– Ne mislim da je Srbija već ispunila gotovo sve standarde, pre svega u oblasti pune primene usvojenih pravnih okvira. Za to će trebati izvesno vreme. Na primer, niko ne može preko noći da promeni krivične procedure, za pripreme i obuku potrebni su meseci. Ali, verujem da Srbija mora da odgovorno iskaže volju da će u potpunosti primenjivati sve nove zakone i strategije i usvojiti one koji su još preostali.