Oni su razgovarali o pitanju interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Dačić je izrazio zadovoljstvo interesovanjem specijalnog izvestioca za rešavanje pitanja interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, imajući u vidu njegovu prethodnu posetu Republici Srbiji 2013. godine.

Ukazao je da je, nažalost, usled nepostojanja elementarnih uslova za održivi povratak, broj povratnika u Pokrajinu i dalje poražavajuće mali, na šta redovno ukazujemo na sednicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenih radu UNMIK.

Dačić je ukazao i da nadležne institucije Srbije, u situaciji aktuelne migrantsko-izbegličke krize, kao i rešavanja pitanja izbeglica iz regiona, već godinama ulažu vanredne napore da pruže sve oblike pomoći licima sa Kosova i Metohije u dugotrajnom internom raseljenju, uključujući stambena rešenja za one koji odluče da se integrišu.

Kako je navedenio u saopštenju, on istakao značaj koji Srbija pridaje Ujedinjenim nacijama i pozdravio saradnju sa agencijama UN u Srbiji sa kojima ćemo nastaviti zajednički da radimo i na rešavanju pitanja internog raseljenja.

Bejani je potvrdio da postoji potreba za stvaranje uslova za trajna rešenja za interno raseljena lica koja uključuju povratak i integraciju. Za održivi povratak na Kosovo i Metohiju neophodan je veći angažman na bezbednosti i sigurnosti povratnika, kao i ostvarivanja imovinskih prava interno raseljenih lica.

Pohvalio je činjenicu da u Republici Srbiji postoji struktura i institucije koje se bave rešavanjem pitanja raseljenja. Ukazao je i na značaj procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, posebno Poglavlja 23, kao i dijaloga Beograd-Priština za rešavanje pitanja internog raseljenja, navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.