Foto: Fonet/ Aleksandar Levajkovic

U otvorenom razgovoru Dačić je pozdravio doprinos Kancelarije UNICEF-a u Beogradu sveukupnim naporima na poboljšanju položaja i unapređenju zaštite prava dece u Srbiji. Ukazao je na važnost angažmana UNICEF-a i potrebu nastavljanja dobre saradnje koju ovaj važan fond Ujedinjenih nacija ostvaruje sa nadležnim institucijama u Srbiji.

Šef srpske diplomatije ocenio je da je UNICEF u Srbiji ostvario značajne rezultate i da je u široj javnosti prepoznat kao vodeća međunarodna agencija na planu pružanja konkretne pomoći i zaštite prava deteta.

Dačić poželeo je novom predstavniku UNICEF-a uspešnu saradnju sa nadležnim institucijama Republike Srbije, uz obećanje pune lične podrške i podrške Ministarstva spoljnih poslova gde ona bude potrebna.