Dačić sa Gremingemom (OEBS): Značajna podrška OEBS-a Srbiji, zadovoljni smo saradnjom 1Foto: Beta

Dačić je istakao da je Srbija zadovoljna saradnjom sa OEBS-om, naročito zbog saradnje na izradi Medijske strategije i unapredjenju izbornog procesa.

On je podsetio da je Vlada Srbije krajem avgusta oformila Radnu grupu za saradnju sa OEBS-om o unapredjenja izbornog procesa koja je kasnije dala 10 zaključaka po tom pitanju.

Važnost saradnje sa OEBS-om Dačić je istakao i zbog bezbednosnih pitanja kojima se bavi ta organizacija.

On je kazao da je zadovoljan saradnjom i sa Misijom OEBS-a na Kosovu.

Dačić je podsetio da je bivša Jugoslavija jedna zemalja potpisnica Helsinške deklaracije 1975. godine kojim je osnovana ta organizacija.

Generalni sekretar OEBS-a Tomas Gremingem izjavio je da Srbija igra važnu ulogu u promovisanju ekonomske saradnje zarad buduće ekonomske stabilnosti i razvoja regiona.

„Razgovor sa ministrom Dačićem je bio iskren i otvoren. Razgovarali smo o aktivnostima OEBS-a u Srbiji. Drago mi je da vidim da je Srbija veran i aktivan partner našoj organizaciji“, kazao je Gremingem.

On je istakao da će OEBS nastaviti da pruža ekspertsku pomoć i podršku reformama u Srbiji, kao što je nezavisno sudstvo.