Foto: B. Blagojević

Naš cilj je da ukinemo vize sa što više zemalja, rekao je Dačić i naglasio da se pred poslanicima nalaze tri grupe zakona i to o potvrđivanju sporazuma o statusu Međunarodne komisije za nestala lica, sporazumi između vlada o obavljanju plaćenih poslova članovima porodica diplomatskih
i konzularnih poslova, kao i o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.

Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević obrazložio je set od četiri zakona iz oblasti odbrane, među kojima su sporazum sa Ujedinjenih nacija i sporazum osnivanju balkansko vojnomedicinskih snaga.

Đordjević je rekao da ne umanjuje značaj bilateralne saradnje, ali navodi da je učešće u multinacionalnim operacijama jedna od tri misije vojske.

Predlažem da Skupština Srbije usvoji zakone o potvrđivanju sporazuma između Srbije i Belorusije o vojnotehničkoj saradnji, sporazum sa Slovačkom o saradnji u oblasti odbrane,sporazum sa Albanijom, BIH, Makedonijom, Crnom Gorom i Slovenijom o osnivanju balkanskih vojnomedicinskih snaga i
sporazum sa UN o doprinosu Srbije u resursima za učešće u misiji MINUSCA.

Ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandar Vulin obrazložio je sporazum sa Češkom o očuvanju ratnih grobova i memorijala, uz ocenu da je potrebno da Srbija čuva svoje istorijsko sećanje i kulturno blago.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obrazložio je sporazume Srbije sa Ruskom Federacijom o drumskom saobraćaju, sa administrativnom oblasti Hong Kong i Hrvatskom o vazdušnom saobraćaju i odluku o nacionalnom programu javne železničke infrastrukture.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić oblazložio je sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za mlade, koji je potpisan u Parizu 2016. godine, napominjući da se taj sporazum nadovezuje na ciljeve iz Berlinskog procesa.

Ovim sporazumom se stvaraju i mogućnosti za formalno osnivanje novog mehanizma za saradnju maldih na zapadnom Balkanu, rekao je Udovičić.