Denis Kif: Napuštanje EU, ali ne i Evrope 1

Vlade u Britaniji i Srbiji imaju važne poslove. Srpski premijer Aleksandar Vučić je predstavio sveobuhvatan i ambiciozan plan za nastavak reformi u ključnim oblastima, rekao je Kif.

On je ocenio da Srbija može da učini još više u vezi sa vladavinom prava, podrškom radu nezavisnih institucija, promociji slobode izražavanja.

Kif je izjavio da je nacionalni i ekonomski interes Velike Britanije da ima bilateralne odnose sa zajednicama sa kojima deli zajedničke vrednosti – borbu za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava.

Te vrednosti doprinose izgradnji okruženja u kome privreda i trgovina mogu da napreduju. Vučić je rekao da mu je privlačenje stranih investicija i podsticanje trgovine glavni prioritet, konstantovao je Kif.

On je magazinu Kord izjavio da će Britanija izaći iz EU, ali da će, dok se to ne dogodi, ispunjavati sve zakonske obaveze i koristiti svoja prava.