On je podsetio da je državna politika koju Srbija sprovodi i „Kosovo i Evropa“ i da se borba za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta nastavlja u Njujorku, Đelić je dodao da je borba za ulazak Srbije u EU najbolji način da ojačamo državu, privredu i kapacitete, da finansiramo projekte na Kosovu i Metohiji i odbranimo državne interese. Đelić je istakao da će Nacionalni plan za integracije omogućiti privrednicima i institucijama sa Kosova i Metohije da se uključe u taj posao koji će trajati do 2012. godine. Potpredsednik Vlade istakao je da je preuzeo angažman od Vlade Srbije da sredstva iz Nacionanog investicionog plana, koja ove godine iznose 1,3 milijarde, budu namenski utrošena za infrastrukturu. „Naša nacija godišnje izdvaja skoro pola milijarde evra za Kosovo i važno je da sav novac bude upotrebljen na pravi način“, rekao je Đelić i dodao da postoji podrška građana da oni koji žive i rade na Kosovu dobiju određene pogodnosti, ali ne i da se budžetski novac troši nenamenski. Potpredsednik Vlade je nakon promocije plana posetio manastir Gračanicu i kao donaciju uručio traktor sestrinstvu manastira.