Kako navode, zahvaljujući „Pištaljci“ u javnost je dospela šokantna informacija da je zbog dugovanja Železnica Srbije, čiji je vlasnik država, pokrenut postupak prodaje licitacijom izuzetno uspešnog Saobraćajnog instututa CIP, čiji je vlasnik Železnica Srbije. DSS za tu situaciju krivi Vladu Srbije.

„Nesumnjivu i potpunu odgovornost za nastalu situaciju snosi Vlada Srbije, pre svega resorna ministarka Zorana Mihajlović, čiji nemušti odgovori na jasna pitanja o tome kako će problem biti rešin ne ulivaju nadu u povoljan krajnji ishod. Jedini dobar ishod jeste i mora da bude da država kao vlasnik Železnica Srbije isplati radnicima sva dugovanja, da se obustavi postupak prodaje CIP-a i omogući normalno poslovanje, da se hitno smene generalni direktor i izvršni direktori odgovorni za nezakonito i štetno poslovanje Železnica Srbije i protiv njih pokrenu odgovarajući postupci. Najmanje politička odgovornost ministarke Mihajlović je nezaoobilazna“, ističe DSS, tražeći od Vlade da hitno reši ovaj problem i time otkloni sumnju da je on rezultat namere i lukavog plana da se CIP proda u bescenje upravo u trenutku kada ima ugovorene poslove milionske vrednosti.