Foto: MUP

Stefanović i Fratini su istakli da napredak u ispunjavanju aktivnosti u okviru poglavlja 24 predstavlja okvir za realizaciju svih reformskih procesa kada je reč o pristupnom procesu naše zemlje u EU.

Tokom sastanka analiziran je i drugi Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 24, koji je 31. jula ove godine upućen Evropskoj komisiji.

Ministar Stefanović i Fratini složili su se da stepen ispunjenosti aktivnosti predviđenih Akcionim planom pokazuje da je Ministarstvo unutrašnjih poslova posvećeno svom evropskom putu, kao i da će nastaviti sa predanim radom na realizaciji svih aktivnosti.

Oni su se saglasili da ne postoji niti jedna oblast odnosno potpoglavlje Akcionog plana gde nema apsolutno nikakvog napretka i konstatovali da smo u situaciji da merimo pre svega kvalitet tog napretka u odnosu na zadate ciljeve, a da samo ispunjavanje aktivnosti više, u većini slučajeva, nije tema.

Stefanović i Fratini su razgovarali i o novim politikama Evropske unije u oblasti migracija i stepenu saradnje naše zemlje sa državama članicama u regionu.

Oni su izrazili očekivanje da će Republika Srbija, tokom predsedavanja Bugarske Evropskom unijom, biti u mogućnosti da sa državama članicama i Evropskom komisijom razgovara o modalitetima uključivanja Srbije kao države kandidata u različite politike Evropske unije.