Foto: vikipedia

Pitanja koja je Marković imao odnosila su se na ulaganja, kupovinu aparata i specijalistički kadar.

Odgovore mu je u najvećoj meri dao gradonačelnik Slobodan Gvozdenović. Odbornici DS-a zatražili su da ubuduće izveštaj o poslovanju i programu Doma zdravlja bude iscrpniji i pregledniji. Slobodan Pavlović iz DS-a naveo je da je za svaku pohvalu izdvajanje grada i finansijsko učešće kojim se pospešuje rad Doma zdravlja.

– Možda treba pogledati rentabilnost postojećih ambulanti. One su svakako korisne, ali mi ne znamo koliko ljudi ih posećuje po pojedinim selima, ne vidi se ni koliko su funkcionalne. Možda su loše organizovane, naveo je Pavlović. Odbornica Gorica Božić se složila da izveštaj može biti decidniji i bliže određen.

– Neke ambulante bile su političke zadužbine i to je nasleđeno, a mi se u Domu zdravlja zaista trudimo da svim pacijentima pružimo odgovarajuću pažnju i punu uslugu i kroz rad tih ambulanti ne samo pacijentima iz samog grada, rekla je Božićeva.

Odbornica DS Milka Erić ukazala je na činjenicu da podaci iz Doma zdravlja pokazuju da ova ustanova ima veliki broj nemedicinskih radnika i iznela predlog da je potrebno više se pozabaviti tim pitanjem. Ukidanje medicinskog sela zatražio je nezavisni odbornik LJubomir Radović tvrdeći da tek kada ta manifestacija koja je, kako kaže politička, bude ukinuta, tada će svi moći da računaju na punu uslugu. Dok je odbornik SNS-a Milan Gajić tvrdio za govornicom da je izveštaj dobar, odbornik Milan Marković takođe iz SNS izneo je potpuno drugačiji stav i složio se sa odbornicima opozicije da je izveštaj Doma zdravlja štur.

– Ovde vidim da radite nabavku stvari za koje mislim da nemate pravo da se time bavite kao primarna zdravstvena zaštita, a nemate ni kadrove i zato bi trebalo da se usredsredite na ono što možete. Vi nabavljate opremu koja je karakteristična za sekundarni nivo zaštite. U izveštaju nema objašnjenja za šta će koristiti ovi aparati i ko će ih koristiti. Takođe finansije nisu jasne – vidi se da vam je rashod 498 miliona i tu se vidi da imate 20 miliona gubitka. Kako je došlo do toga?

– Svrha aparata za anesteziju je da se i licima sa posebnim potrebama pruži medicinska usluga. Oni koji su u medicini znaju da je to procedura, Dom zdravlja želi i da osobama sa posebnim potrebama pruži medicinsku uslugu. Ne bih se složio da Medicinsko selo pripada prošlosti, ako tu neko vidi propagandu, to je zluradost i ja to ne bih komentarisao. Što se plata tiče i prigovora oko nejasnoća, mislim da bi vam bilo neprijatno da vidite koliko su male plate lekara i sestara u Domu zdravlja, a nije ni pristojno gledati tuđe plate. Dom zdravlja ima kapacitete da proširi opseg svojih usluga. Što se tiče kadra, spremni smo kao grad da angažujemo određeni specijalistički kadar, rekao je tim povodom gradonačelnika Gvozdenović.

Gradonačelnik je izneo stav da su ambulante potrebne, ali da je stav zakonodavca da ne treba imati ambulantu za samo 500 kartona te da veći broj pacijenata znači ozbiljnu potrebu za istom.
– Imam utisak da se ovde traže greške Doma zdravlja. Aparat za anesteziju dolazi na predlog roditelja dece sa posebnim potrebama. U stomatološkoj ambulanti je nemoguće toj deci da se intervencija uradi bez anestezije. Oni sada putuju u Beograd zbog toga, a mi imamo lekara specijalistu koji to može da radi ovde u Valjevu. Zašto da toj deci i tim ljudima ne pružimo mogućnost lečenja u Valjevu? Pet naših lekara odlazi na specijalizaciju u Beograd, ostajemo bez pet lekara i treba sve te pacijente sa malim brojem lekara da uslužimo, rekla je Gorica Božić SNS.
Odbornik SPS-a Mihailo Todorović na kraju rasprave je rekao da ne razume zašto unutrašnja neslaganja nisu rešili unutar odborničke grupe. „Ja ne razumem, sva ta pitanja mogli ste u okviru vaše grupe rešiti i odgovoriti, a ne da ovde dva sata slušamo vašu raspravu i pojašnjenja jedni drugima kad ste ih mogli ranije dati“, rekao je Todorović.

Skupi aparati i preciznost

Odbornik Marković (SNS) očito nije bio zadovoljan odgovorima koje je dobio pa je za govornicom konstatovao da se radi o vrlo skupim aparatima, o četiri miliona dinara. „Ovde ne piše lekar anesteziolog, piše nešto drugo, piše 5,3 miliona za oftalmologa, neurologa, ORL. Ovo je prevelik iznos da se izdvoji bez detaljnog plana kako to sve provesti. Sigurno da postoji želja da se ljudima pomogne, ali plana nema. Nema ni instrumentara, ni anestetičara, ne znam o čemu govorite ovde, to je ono što vam je potrebno ako želite da pružite tu uslugu, a nemate, rekao je Marković.