Foto: FreeImages / Damian Hoffman

Ova grupa predstavlja inicijativu zapadnobalkanskih organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije, koja ima za cilj olakšavanje i ubrzavanje integracije čitavog regiona u Evropsku uniju.

„Promena negativnog imidža regiona je jedan od prioriteta kojim će se Grupa baviti. Njen cilj je da kroz unapređenje regionalne saradnje i zajednički nastup prema evropskim donosiocima odluka, ukaže na važnost koju region Zapadnog Balkana ima za EU i vrati pitanje proširenja na vrh evropske agende. Jedna od prvih aktivnosti Grupe za javno zastupanje ZB6 će biti predstavljanje smernica za izradu Regionalne strategije za zastupanje interesa regiona za pristupanje Evropskoj uniji, kao i za izradu odgovarajućih nacionalnih strategija koje su formulisane tokom jednogodišnjeg istraživačkog projekta, u svih deset navedenih zemalja“, navodi se u saopštenju Evropskog pokreta u Srbiji.

Osnivanje i organizaciju Grupe za javno zastupanje ZB6 su pomogle organizacije civilnog društva iz zemalja Višegradske grupe (Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka). Grupa je nastala kao rezultat jednogodišnjeg projekta Evropskog pokreta u Srbiji i partnera iz regiona, a podržali su ga Višegradski fond, Nemačka saradnja i Savet za regionalnu saradnju.