Foto: Inicijativa Ne davimo Beograd

Dodatno, puna cena grejanja se naplaćuje tokom cele godine, bez mogućnosti da se podešava intezitet grejanja, navela je Inicijativa u saopštenju.

Inicijativa Ne davimo Beograd se zalaže za uvođenje pravičnijeg sistema naplate komunalnih usluga, naplatu daljinskog grejanja po utrošku i naplatu odnošenja otpada po kilogramu.

Svaki korisnik toplotne energije treba da zaključuje pojedinačni ugovor sa toplanom, smatra Inicijativa i najavljuje da će omogućiti naplatu po utrošku, cenu usluge usklađenu sa cenom energenata, najavu promene cene 30 dana pre stupanja na snagu, pravo korisnika da raskine ugovor sa toplanom, besplatno očitavanje merača potrošnje i izdavanje računa.

Takođe, oživećemo sistem mesnih zajednica sa ciljem da se građani konsultuju i uključe u rešavanje njihovih stvarnih problema, navela je Inicijativa Ne davimo Beograd.