Foto: EPA / ANDREJ CUKIC

Od domaćih posmatrača izborni proces prate Udruženje Građani na straži, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), CESID i Jukom. Posmatrače ima Parlamentarna skupština Saveta Evrope,Delegacija EU u Srbiji, Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS, Interparlamentarna skup ština Zajednice nezavisnih država, organizacija SILBA – inicijativa za dijalog i demokratiju iz Danske i Organizacija Evroazija centar.

Od stranih posmatrača izbore prate i ambasade SAD, Kanade, Australije, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije, Austrije, Holandije, Švedske, Švajcarske, Rumunije, Ukrajine, Bugarske, Poljske i Nigerije.

Takođe, sprovođenje izbora prati i Centralna izborna komisija BiH, Centralna izborna komisija Ruske Federacije i Državna izborna komisija Makedonije.

Raša Nedeljkov iz posmatračke misije „Građani na straži“, rekao je za N1 da će više od 900 posmatrača CRTE pratiti predsedničke izbore na reprezentativnom slučajnom uzorku od 450 biračkih mesta. „Na osnovu njih ćemo moći da kažemo u kojoj meri su poštovane procedure i kakvi su rezultati“, rekao je on.

Podseća da građani moraju da ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš. „Mogu da ponesu ličnu kartu kojoj je istekao rok, ali u tom slučaju moraju da ponesu i potvrdu MUP da su podneli zahetv za izdavanje nove“, objašnjava on. Govoreći o nevažećim listićima, Nedeljkov je napomenuo da se oni računaju u izlaznost, ali da glas nije ubrojan.

Ukoliko neko pogreši prilikom glasanja, dodao je da zakon dozvoljava docrtavanje ili precrtavanje, ali da glasači rizikuju da glasački listić bude ocenjen kao nevažeći. „Ako naprave grešku, najsigurnije je da zaokruže onog za koga bi glasali i da precrtaju sve ostale kandidate“, objasnio je Nedeljkov.

On napominje da je Republička izborna komisija predvidela korišćenje „specijalno kodiranih plastičnih zatvornica“. „U njima će se vreća sa glasačkim listićima zatvoriti i tako transportovati do RIK koji treba da konstatuje da li je vreća neoštećena došla sa biračkog mesta. Zatvornica je takva da garantuje integritet vreće odnosno ne može da se prekine pa da se posle simulira netaknutost“, rekao je Nedeljkov.