Foto: FoNet/Zoran Mrđa

Političke stranke to nesmetano mogu činiti ukoliko sa javnim preduzećima komercijalni ugovor o pružanju usluga zaključi neka posrednička firma, a ne politička stranka, a sama usluga tarifira po cenovniku koji važi za sve naručioce.

Ovakav zaključak sugeriše odgovor Agencije za borbu protiv korupcije na pitanja Danasa, „isprovociranih“ ne malim brojem slučajeva postavljanja reklamnih stranačkih materijala od strane različitih javnih preduzeća u gradovima Srbije, koja u tu svrhu koriste svoja vozila, radnike i opremu. U Nišu je, recimo, viseće banere sa imenom predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića postavljao Parking servis, koji je objasnio da je to činio „u okviru svoje redovne delatnosti“, a na osnovu komercijalnog ugovora sa privatnom firmom „Studio S“, u kojem se ne pominje (politička) svrha „postavljanja transparenata“, niti njihov (politički) sadržaj, te da je takva usluga fakturisana po važećem cenovniku.

Na taj način izbegnuto je kršenje odredbe Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koja propisuje „zabranu finansiranja političkog subjekta“ između ostalog i od strane javnih preduzeća i javnih ustanova. Sa druge strane, Zakon o javnim preduzećima je daleko konkretniji i radikalniji- on „zabranjuje korišćenje imovine, aktivnosti, imena i vizuelnog identiteta javnog preduzeća u svim aktivnostima vezanim za političke stranke i izborne kampanje“. Problem je, međutim, što u tom zakonu nije predviđena sankcija ukoliko se takva zabrana krši.

– Odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti nije propisana zabrana da javno preduzeće bude izvršilac usluge za nekog političkog subjekta- ukoliko je ta usluga plaćena, osim što bi u tom slučaju mogle da postoje neke druge vrste ograničenja, na primer davanje ispod tržišnih uslova, što bi predstavljalo prilog, a javna preduzeća nemaju pravo da finansiraju političke subjekte, odnosno da daju priloge. Ova vrsta troška, kao i svi drugi troškovi nastali u vezi sa izbornom kampanjom, mora biti prikazana u izveštaju o troškovima izborne kampanje koji se podnose Agenciji za borbu protiv korupcije- navode u Agenciji.

Prema oceni ovog nezavisnog državnog organa, ukoliko neka firma kao „treće lice“ zaključi ugovor sa javnim preduzećem, a na osnovu ugovora koji ima sa političkom strankom, ona je samo posrednik u tom ugovornom odnosu, što „ne predstavlja kršenje navedenog zakona“. – Zaključenje ugovora izmedju javnih preduzeća i „trećih lica“ eventualno može predstavljati krivično delo iz Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, i to u slučaju da se dokaže da je to „treće lice“ u ime i za račun politickog subjekta pribavljalo sredstva za finansiranje političkog subjekta u nameri da prikrije izvor finansiranja ili iznos sredstava- dodaju u Agenciji.

Nije poznato da li su bilo koje javno preduzeće, „treće“ lice ili politička stranka u Srbiji, odnosno njihova „odgovorna lica“ na bilo koji način kažnjeni zbog ovakvog „prikrivanja“ u izbornoj kampanji ili obavljanja komunalne usluge, recimo, na osnovu pukog „naloga“ ili dogovora, što se, po nezvaničnim informacijama, događa. Jedan od retkih takvih primera je pokretanje disciplinskih postupaka „zbog povrede radne obaveze“ protiv odgovornih i radnika Jugoistoka zbog toga što su u Nišu postavljali viseće banere SNS-a, za vreme izborne kampanje 2014. Na kamionima Jugoistoka tada je belim papirima bio prelepljen naziv tog javnog preduzeća.

LAF: Legalna zloupotreba?

– Komercijalni ugovori sa izvesnim posredničkim firmama liče na zaobilaženje zakonskog opredeljenja da se javni resursi ne koriste u stranačke i izborne svrhe. Ovo, dakle, liči na legalnu zloupotrebu. Nije tajna da vladajuće političke stranke upravljaju nekim javnim preduzećima, pa „unajmljivanje“ baš tih preduzeća da im po Srbiji postavljaju reklamne materijale otvara prostor za sumnje u čitav niz različitih zloupotreba. Potrebno je, dakle, izmeniti zakonske odredbe, kako bi ova vrsta zloupreba zaista bila sprečena – kaže Valentina Krstić, članica Lokalnog antikorupcijskog foruma.