Foto: EPA/Oliver Hoslet

Ona je  komentarisala to što u nacrtu novog sedmogodišnjeg budžeta EU, za period do 2027. ne postoji stavka o proširenju. Politika ukazuje da je novi budžet predložen samo nekoliko meseci posle usvajanja strategije za proširenje na zapadni
Balkan te da je u oba slučaja autor Evropska komisija. U strategiji je kao indikativni datum navedena 2025. godina
koji se odnosi prvenstveno na Crnu Goru i Srbiju koje su do sada najviše napredovale u evrointegracijama.

Joksimovićeva je za Politiku pojasnila da u novom budžetu nije predviđena specifična stavka za novo proširenje jer ni jedna zemlja kandidat nije trenutno pred stupanjem u EU.