Kosovo: Javni servis RTK postao državni 1Foto: N1

Iako je rečeno, da RTK neće biti obuhvaćena ovim zakonom to se nije desilo tokom glasanja.

Plate u ovoj instituciji biće regulisane Zakonom o platama kao i za svakog državnog službenika, prenosi RTK2.

Jedini ko se protivio ovom predlogu bio je šef Parlamentarne grupe DPK Memlji Krasnići.

„Predlažem da se i formalno u zakonu o RTK ova televizija pretvori u državnu. Ali, znajte da je ovo greška“, rekao je Krasnići na sednici Skupštine Kosova.