Foto: Kancelarija za KiM

Kozarev je Arduka upoznao sa problemima u pružanju sveobuhvatne podrške interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije, posebno u obezbeđivanju prava na povratak i u pronalaženju mehanizma za povraćaj imovine raseljenih, kao i u unapređenju kvaliteta njihovog svakodnevnog života.

Kao prvi model održivog povratka na Kosovo i Metohiju, Kozarev je Adruku predstavio projekat „Sunčana dolina“, naglasivši da su dosadašnji modeli međunarodne zajednice na tom planu uglavnom bili neuspešni.