Kako navode u saopštenju, zbog toga je danas vrhunski patriotizam borba za drugačiju Srbiju koja će garanovati pre svega mir sebi i svojim susedima, rešavanje problema Kosova, hrabar stav o neophodnosti ulaska Srbije u NATO, prihvatanje politike koja će biti okrenuta tržišnoj ekonomiji i unutrašnjim reformama koje znače modernizaciju zemlje, slobodne medije i poštovanje ljudskih i manjinskih prava.

„Svaka druga politika ostavlja nas zacementirane u devedesetim godinama, trajno osuđene na marginalizaciju i lutanje na periferiji Evrope. Jasno je da u 2018. godini moramo rešiti probleme sa Prištinom, što podrazumeva sporazum kojim obe strane priznaju realnost koja postoji. To će otvoriti prostor za konkretniju evropsku politiku i mogućnost da sa Bošnjacima i Hrvatima tragamo za rešenjem koje će učiniti Bosnu i Hercegovinu funkcionalnom državom, za šta imamo posebnu odgovornost i obavezu“, navodi LDP u saopštenju.

Ova stranka smatra da je takođe potrebna relaksacija odnosa unutar društva.

„Relativizacijom ratne politike sa kraja prošlog veka i rehabilitacijom ratnih zločinaca, koja traje mesecima, napravljen je politički okvir u kojem se danas nalaze i Šešelj i Dačić i svi oni koji za cilj imaju osnaživanje nacionalističkih i ekstremističkih snaga. Odgovor na ovo mora biti grupisanje proevropske opozicije koja bi u javnosti zastupala hrabre političke stavove, lišene demagogije i jeftinog populizma, jer se samo tako može stvoriti alternativa sadašnjoj vlasti i onima koji je predstavljaju“; zaključuje LDP.