Prema analizi CEP, EU je najzad izašla iz ekonomske recesije, što pokazuju i pokazatelji o privrednom rastu koji su izneti u govoru.

To uliva opšte samopouzdanje i daje povod optimizmu za budući razvoj, istakla je Marić, pozivajući se na reči Junkera da „vetar ponovo duva u jedra Evrope“.

Taj „vetar“ donosi dobre vesti i za našu zemlju, naglasila je Marić i ocenila da je puna podrška Evropske komisije evropskom putu Srbije nikad jasnija.

Iz Junkerovog govora se može videti i da je prepoznato da države Zapadnog Balkana drastično različito napreduju u pregovaračkom procesu, kao i da Srbija i Crna Gora u tom napretku prednjače, precizirala je Marić.

„Ovim priznanjem EU je dala signal da ulazak država Zapadnog Balkana ‘u paketu’ nije trenutno opcija“, ukazala je Marić, koja smatra da to i „ne bi bilo fer prema državama koje su u tom procesu uspešnije od drugih“.

Ona napominje da je u Junkerovom izveštaju pomenuta i inicijativa o izradi Strategije o uspešnom pristupanju Srbije i Crne Gore Uniji, kao država koje prednjače u pregovaračkom procesu, koja će, kako je najavljeno, biti objavljena u februaru 2018. godine.

Poseban akcenat će biti stavljen na vladavinu prava, osnovna prava, borbu protiv korupcije, kao i opštu stabilnost regiona, predvidela je Marić, dakle na oblasti koje obuhvataju poglavlja 23 i 24.

Takođe je napomenuto da će ova inicijativa biti pokrenuta sa ciljem ostvarenja do 2025. godine, istakla je Marić.

Ona je ocenila da je „EU sada po prvi put licitirala sa mogućom godinom pristupanja Srbije Uniji – 2025. godina“.

To znači da bi EU budžet za potencijalne nove dve članice trebalo planirati i pregovarati već u naredne dve godine, zaključila je Marić.