Foto: Stanislav Milojković

Mekalister za Novosti navodi da Srbija na pravi način korača ka članstvu u EU i da su reforme sprovedene u nastojanju da se podstakne srpska privreda veoma impresivne. Nedostaci koji još treba da budu otklonjeni posebno se odnose na vladavinu prava. Održavanje nezavisnog sudstva mora biti apsolutni prioritet, rekao je Mekalister.

Mekalister ukazuje da nije moguće dati precizan datum za završetak procesa pristupanja.

U svetlu do sada postignutog napretka, Srbija može sa poverenjem da gleda prema svojoj evropskoj budućnosti, rekao je Mekalister.