Foto: FoNet/Vlada Srbije/Slobodan Miljević

Mihajlović je, komentarišući izveštaj Evropske komisije (EK) o napretku Srbije, istakla da je EU prepoznala napore Srbije u unapređenju rodne ravnopravnosti.

„Evropska komisija pozdravila je usvajanje novog Indeksa rodne ravnopravnosti i napretka koji smo postigli za dve godine, posebno u domenu učešća žena u političkom životu. Ponosni smo što smo jedina zemlja van EU koja je izračunala indeks. Takodje, pohvaljeno je i podnošenje prvog državnog izveštaja o primeni Istanbulske konvencije Grevio komitetu, kao i napori države da se izbori sa rodno zasnovanim nasiljem“, rekla je Mihajlović u pisanoj izjavi.

Ona je dodala da je EK ocenila da je zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti široko postavljen, ali da je neophodno da Zakon o rodnoj ravnopravnosti bude usvojen što skorije.

„Neupitno je da je država uspostavila zakonodavni okvir u borbi protiv nasilja nad ženama, te da sve više žena prijavljuje nasilje. Pohvaljeni smo i kada je u pitanju očuvanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena. Konstatovano je i da je broj pritužbi upućenih Zaštitniku gradjana opao za 19 odsto“, navodi se u pisanoj izjavi.

Medjutim, ona je navela da se ne može prenebregnuti činjenica da su pojedine kategorije žena i dalje posebno ugrožene, naročito starije i žene sa sela, Romkinje i žene sa invaliditetom.

„Kao i podatak da je 13,6 odsto manje zaposlenih žena od muškaraca i da one više rade neplaćene poslove brige o domaćinstvu, deci i starijima“, rekla je ona.

Ona je ukazala i na preporuku EK da je uloga medija u rušenju stereotipa i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja veoma važna.

Povezani tekstovi