Mihajlović: Rodna ravnopravnost nije privilegija 1Foto: Beta/Miloš Miškov

Ona je, otvarajući konferenciju „Žene lideri promena“, istakla da je rodna ravnopravnost nezaobilazna tema, da podrazumeva stvaranje jednakih uslova i mogućnosti za žene i muškarce i da „tu ima još dosta posla“.

„Uradili smo dosta kad je borba protiv nasilja nad ženama u pitanju, izmenili smo i doneli nove zakone i žene se danas opredeljuju za to da nasilje prijave“, rekla je Mihajlović koja je i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i potpredsednica Vlade Srbije.

Dodala je da „nismo uspeli da donesemo zakon o rodnoj ravnopravnosti, da se izborimo protiv predrasuda i stereotipa i podignemo svest o rodnoj ravnopravnosti“.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti, prema njenim rečima, mora što pre da se donese jer će omogućiti stvaranje jednakih uslova za sve građane i građanke Srbije.

Istakla je da i pored toga što su žene na čelu mnogih institucija, one su i dalje 16 odsto manje plaćene od muškaraca, kao i da ne postoji nijedan razlog da ne bude više žena na rukovodećim pozicijama i da upravljaju novcem i menadžmentom.

„Kada se dete razboli ili ima problema u školi, kada su nam roditelji bolesni, žena je ta koja izlazi s posla i posvećuje se nezi. Žena je ta koja radi tri sata duže u domaćinstvu. A zašto i jedno i drugo ne bi imali slobodno vreme, išli na porodiljsko odsustvo ili delili porodične i kućne obaveze“, rekla je Mihajlović.

I dalje je, kako je rekla, jedna polovina stanovništva neravnopravna i „ako hoćemo da idemo korak napred, o rodnoj ravnopravnosti moramo da govorimo od obdaništa i škola, da se učimo solidarnosti i da muškarce uključimo u borbu za jednaka prava svih“.

Ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku U Srbiji Slavica Djukić Dejanović, rekla je da „ova tema u osnovi ima osnaživanje devojčica i žena u rodnoj ravnopravnosti, odnosno zapošljavanju, obrazovanju, zdravlju i preduzetništvu“.

„Naš cilj je stvaranje jednakih mogućnosti za sve, jer je to preduslov za stvaranje društva u kom svi ostvaruju svoje potencijale“, rekla je ona.

Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović rekla je da mora da se radi više na stvaranju ravnopravnih uslova za sve, i da svako ko je kompetentan za neki posao treba da ima jednake mogućnosti da se i ostvari.