Miletić: Srbi plaćaju cenu pogrešne politike

Nažalost, građani će ponovo platiti cenu pogrešne politike Beograda prema Kosovu i kosovskim Srbima.