Foto: Ministarstvo pravde

Ministarka pravde ukazala je da je u toku usaglašavanje teksta Nacrta sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da će nova usaglašena verzija ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa biti završena do kraja leta.

Ona je rekla da će nakon toga Ministarstvo pravde proslediti Vladi na usvajanje taj tekst Nacrta, kao bi se potom taj predlog našao u Narodnoj skupštini.

Franko Fratini pozdravio je odluku Srbije da usaglasi tekst amandmana sa svim preporukama Venecijanske komisije i ukazao da nakon usaglašavanja, Predlog sa ustavnim izmenama treba što pre da se nađe u skupštinskoj proceduri.

Govoreći o usvajanju izmena Ustava, ministarka pravde upoznala je Fratinija sa procedurom, ukazujući da Narodna skupština prvo treba dvotrećinskom većinom da prihvati predlog Vlade da se menja Ustav u oblasti pravosuđa, a tek nakon toga može se odlučivati o konkrenim ustavnim amandmanima za koje je takođe potrebna dvotrećinska većina za usvajanje.

Kuburović je dodala je i to da će, nakon što predlog za izmenu Ustava bude upućen nadležnom skupštinskom odboru, Narodna skupština organizovati javno slušanje i debatu povodom ustavnih izmena.